Entries by Ján Hrčka

Plán Bratislava (8. časť)

Tentokrát by som chcel, po krátkej odmlke, pokračovať v svojej sérii o Pláne Bratislava. Aby som zbytočne netraumatizoval niektorých ľudí, tak spojím viacero rôznych otázok v jednej časti. Následne po odpovediach príde mnou sľubovaná časť, ktorú som pracovne nazval „Plán A“. Poďme ale pekne po poriadku k otázkam pre Matúša Valla a jeho tím odborníkov […]

Plán Bratislava (7. časť) – vysvetlenie výpočtu podielových daní

Najdôležitejším príjmom obce sú podielové dane, ktoré tvoria okolo 50% bežných príjmov. Základnou požiadavkou pre odborné riadenie mesta je rozumieť čo a ako ovyplyvňuje tento najvýznamnejší príjem. Aj pár percent vo vzorci predstavuje milióny eur v rozpočte mesta. Upozornil som Matúša Valla a jeho tím na chybu vo výpočte a predpokladal, že ju jeho odborný […]

Plán Bratislava (6. časť)

Spraviť chybu je úplne normálne. Mýli sa skôr jednotlivec, ale ani skupina nie je neomylná. Chybu dokonca môže spraviť aj skupina profesionálov, odborníkov v knihe Plán Bratislava, ktorá predkladá fundované návody. A to dokonca aj vtedy, keď na tom pracujú takmer dva roky. Čo by sa ale nemalo stať, ak ste skupina profesionálov a odborníkov […]

Plán Bratislava (5. časť)

Podľa môjho názoru, sa tím profesionálov, ktorí napísal fundované návody na riešenie problémov Bratislavy pomýlil pri výpočte jedného z najdôležitejších príjmov mesta (podielové dane) o viac ako 50% na jedného občana. Údaje o tom, koľko by mestu priniesol zvýšený počet obyvateľov, sa v knihe nachádza na strane 130 a  v jej rozšírenej, elektornickej časti na […]

Plán Bratislava (4. časť)

„Mesto dostáva v prepočte z podielových daní okolo 300 eur na obyvateľa (mestské časti ďalších cca. 140 eur). Každý ďalší prihlásený trvalý pobyt však prinesie menej ako 300 eur. Výpočet podielových daní totiž okrem počtu obyvateľov zohľadňuje aj nadmorskú výšku, počet žiakov a dôchodcov. Iba necelých 42 % z podielových daní je ovplyvnených počtom obyvateľov, každý ďalší občan by […]

Plán Bratislava (3. časť)

“Dopravný podnik Bratislava stojí každá sekunda, ktorú električky stratia pri čakaní na križovatkách, 1 416 eur ročne.” Dnešná časť bude skôr o probléme preverovania údajov, pri ktorých môžu vzniknúť rôzne komplikácie. Tvrdenie o 1 416 eurách nájdete na strane 134 v knihe a v elektronickej forme tu na strane 17 tu. Ak každá sekunda stojí […]

Plán Bratislava (2. časť)

“Ak by v bratislavskej spaľovni pálili odpad aj okolité obce Bratislavského či Trnavského kraja, okrem vyšších príjmov pre mesto by sa zároveň znížila miera skládkovania a environmentálnej záťaže vytvoreného odpadu.” Text je v knihe na strane 135 a v elektronickej forme na strane 21 tu. V meste ako je Bratislava je ekologický rozmer dôležitý. Všetci […]

Plán Bratislava (1. časť)

DOKÁŽE BRATISLAVSKÁ SPAĽOVŇA BEŽAŤ VIAC AKO 24 HODÍN DENNE?     Najväčším problémom Bratislavy a jej mestských častí je nedostatok finančných prostriedkov. Vždy ma zaujme, keď niekto príde s nápadom, ako to vyriešiť. Jedno z riešení navrhujú odborníci z knihy Plán Bratislava – zvýšiť príjmy mesta cez navýšenie spaľovania odpadu aj pre okolité obce. “Ak […]

Ako sa v OLO kradne na hulváta

V OLO si môžu nechať patentovať návod. Auto za 9 000 eur dokázali “výhodne“ požičať za 19 000 eur. A keďže takáto ponuka sa neodmieta, tak si ich požičali rovno 16. Sú do toho zapletení aj poslanci. V mestskom podniku Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) usúdili, že treba zabezpečiť nové autá. Je to normálna vec, avšak posledná normálna v […]