Plán Bratislava (4. časť)

„Mesto dostáva v prepočte z podielových daní okolo 300 eur na obyvateľa (mestské časti ďalších cca. 140 eur).

Každý ďalší prihlásený trvalý pobyt však prinesie menej ako 300 eur.

Výpočet podielových daní totiž okrem počtu obyvateľov zohľadňuje aj nadmorskú výšku, počet žiakov a dôchodcov. Iba necelých 42 % z podielových daní je ovplyvnených počtom obyvateľov, každý ďalší občan by tak mestu priniesol okolo 125 eur (a mestským častiam dokopy ďalších 59 eur).“

Pôvodne som dnes chcel dať iný článok, ale zmenil sa mi program. Tak o tých podstatnejších veciach z Plánu Bratislava budem písať až budúci týždeň. Aj keď môj dnešný problém nápadne pripomína ten včerajší, rozhodol som sa, že tento týždeň radšej ukončím vyjasňovaním výpočtov. Chápem, že niektorí môžu mať pocit, že riešim detaily, ale v odbornej knihe, ktorá má byť fundovaným návodom, by mali byť podľa mňa uvedené výpočty, alebo zdroj odkiaľ autor a kolektív tieto údaje čerpali. Predišlo by sa tak zbytočným nejasnostiam.

V knihe na strane 130 a v elektronickej forme na strane 7 tu sú uvedené čísla, koľko mesto dostáva v prepočte z podielových daní. To, čomu nerozumiem je, ako autor a kolektív prišli na to, že:

Iba necelých 42 % z podielových daní je ovplyvnených počtom obyvateľov, každý ďalší občan by tak mestu priniesol okolo 125 eur (a mestským častiam dokopy ďalších 59 eur).

Opäť sa priznávam bez mučenia, ale ani tento výpočet mi nesedí. Nechcem ostatných zbytočne zaťažovať detailami ale potom nesedí ani výpočet, ktorý je urobený na jeho základe:

„Za všetkých dochádzajúcich pracujúcich a študentov tak mestu chýba približne 16 miliónov eur (13 % dnešných príjmov z podielových daní).“

Odborníkom z Plánu Bratislava by som rád položil nasledujúce otázky:

  1. Ako vyzerá celý výpočet, pri ktorom iba necelých 42% z podielových daní je ovplyvnených počtom obyvateľov?
  2. Prečo je vo vete pred tým napísané: Každý ďalší prihlásený trvalý pobyt však prinesie menej ako 300 eur, keď 125 eur pre mesto a 59 eur pre mestské časti je spolu 184 eur. Nemalo v tej vete byť správne uvedené „menej ako 200 eur“?

Ďakujem a verím, že po poskytnutí odpovede na moju otázku budem môcť odborne podiskutovať na tému, koľko každý ďalší občan prinesie mestu na podielových daniach.

Táto séria článkov je reakcia na Plán Bratislava, ktorý vyšiel v apríli tohto roku. V knihe sa uvádza, že na nej pracovalo viac ako 70 profesionálov (odborníkov) takmer dva roky. Matúš Vallo, autor knihy a kandidát na primátora, o ňu opiera celú svoju volebnú kampaň. Opakovane sa odvoláva na zistenia, nápady a návrhy riešení z tejto knihy.

Moje meno je Ján Hrčka. Som osem rokov komunálnym poslancom za Petržalku, a dva a pol roka som robil prednostu miestneho úradu. Keďže sa podľa vyjadrení autorov jedná o odbornú publikáciu, rád by som o niektorých odborných návrhoch podiskutoval. Narazil som ale na nezrovnalosti, a preto pred samotnou diskusiou si potrebujem vyjasniť niektoré fakty a tvrdenia.